Klasa oddziaływania wody, a wylewki podłogowe


Wylewka anhydrytowa zyskała już sporą popularność, głównie ze względu na swoje właściwości, ogólnąWylewka anhydrytowa zyskała już sporą popularność, głównie ze względu na swoje właściwości, ogólnąjakość oraz trwałość tego produktu. Mimo ogromu zalet, które można jej przypisać, nie może byćwykorzystywana w dowolnym miejscu. Problem stanowią oczywiście pomieszczenia, w których podłoganarażona jest na stały kontakt z wilgocią, wpływa ona bowiem negatywnie na anhydryt. To, czy w danymmiejscu sprawdzi się wylewka samopoziomująca, najczęściej określane jest na podstawie klasy oddziaływaniawody – co to jest, co określa i kiedy może wyeliminować wylewkę na bazie siarczanu wapnia?

Klasa oddziaływania wody – ogólne informacjeKlasa oddziaływania wody – ogólne informacje

Ten parametr informuje nas o tym, jaka ilość wody, w jakiej formie i przez jak długi okres będzie oddziaływaćna daną powierzchnię. Zależy to w największym stopniu od przeznaczenia sprawdzanego pomieszczenia, jak iformy wody, która będzie w kontakcie z przygotowaną wylewką, możemy wyróżnić wodę:

  • Rozpryskową

Czyli niewielkie ilości pochodzące chociażby z rozprysków prysznicowych, taka woda najczęściej utrzymuje się krótko, nie ma więc wpływu na podkład anhydrytowy.

  • Odpływową
images/ropzryskowa.jpg

Mowa oczywiście o wodzie utrzymującej się w okolicach odpływu czy też w rynnach odpływowych. Jako żeMowa oczywiście o wodzie utrzymującej się w okolicach odpływu czy też w rynnach odpływowych. Jako żemiejsca te są narażone na częsty kontakt z wilgocią, wylewka w tych okolicach będzie wymagała dodatkowegouszczelnienia.

  • Pochodzącą z intensywnych procesów oczyszczania
images/ropzryskowa.jpg

Najczęściej cechuje miejsca użyteczności publicznej, których przeznaczenie jest bezpośrednio związane zNajczęściej cechuje miejsca użyteczności publicznej, których przeznaczenie jest bezpośrednio związane zwykorzystaniem wody. Mogą to być pralnie publiczne, myjnie samochodowe czy kryte baseny. W tymprzypadku H2O jest elementem stale utrzymującym się, dlatego nie zaleca się stosowania wylewkianhydrytowej.Negatywny wpływ może być zintensyfikowany poprzez spiętrzanie i utrzymywanie się wody.

Klasa oddziaływania wody – podział i stopniowanie

Mówiąc o klasie oddziaływania wody, nie sposób nie wspomnieć o jej podziale – obecnie wyróżnia się czterykategorie określające to zjawisko. Będą to kolejno:

  • W0-l

W tym przypadku oddziaływanie określane jest jako niewielkie i dotyczy powierzchni, które rzadko mająkontakt z wodą rozpryskową. Będą to więc powierzchnie ścian nad umywalkami w łazienkach czyzlewozmywakami w domowych kuchniach, a także miejsca w obszarze domowym bez odpływu, takie jakkuchnie, pomieszczenia gospodarcze czy toalety dla gości.

  • W1-l

Tutaj wpływ wody określany jest jako umiarkowany, powierzchnie mają więc kontakt z wodą rozpryskową, aczasami również z wodą odpływową. Mówimy tu więc o ścianach nad wannami kąpielowymi czy tych wkabinie prysznicowej lub też obszarach podłogowych z odpływem wodnym. W2-lMówimy tu o wysokim stopniu oddziaływania wody, bierzemy więc pod uwagę miejsca, które mają częstykontakt z wodą zarówno odpływową, jak i rozpryskową, będących jednocześnie narażonych na intensywneoddziaływanie spiętrzonej wody. Będą to więc powierzchnie często wykorzystywanych kabin prysznicowych –np. w obiektach sportowych – jak również tych nieposiadających brodzika, miejsca mające stały kontakt zrynnami odpływowymi, czy podłogi w obiektach przemysłowych, w których wykorzystywana jest woda.

  • W3-l

Ostatni stopień, w którym oddziaływanie określane jest jako bardzo wysokie, powierzchnie mają więcdługotrwały kontakt z wodą rozpryskową oraz odpływową, będąc jednocześnie pod wpływem spiętrzonej wodyw dużych ilościach. Przykładem mogą być tu obręby basenów pływackich czy obiekty przemysłowe takie jakpralnie, myjnie, browary czy kuchnie.PodsumowującPrzymierzając się do wykonania wylewki anhydrytowej, niezbędne będzie odpowiednie przygotowaniepomieszczenia. Należy pamiętać, by wziąć pod uwagę klasę oddziaływania wody w wyznaczonym miejscu,dzięki czemu ostateczny efekt będzie trwały i funkcjonalny. Jeżeli zdecydowaliśmy się już na wylewkęsamopoziomującą, warto dodatkowo zabezpieczyć wszystkie miejsca, w których będzie miała kontakt z wodą,można to zrobić dzięki wykorzystaniu specjalnej foli izolującej, trzeba jednak mieć świadomość, że wpomieszczeniach o wysokim stopniu oddziaływania wody, lepszym rozwiązaniem okaże się tradycyjnawylewka cementowa.

Opracowano:
Wiktor Fiszera
P.H.TEMPO Sp.j. W.Fiszera

Dane firmy

Przedsiębiorstwo Handlowe Tempo Sp. J. W. Fiszera

Chabielice Kolonia 40
    97-420 Szczerców

województwo Łódzkie
70 km od miasta Łódź
Wizytówka w mapach Google

+48 509-293-183

REGON: 590788264    |    NIP: 7691937752    |    KRS: 0000131177

 

Wylewki posadzki anhydrytowe | Wylewki posadzki pod ogrzewanie podłogowe | Gipsy Knauf Stuckgips | Gips budowlany | Gips mielony | Gips odlewniczy ceramiczny | Gips formierski modelowyŁódzkie, Mazowieckie, Wielkopolskie, Śląskie, Dolnośląskie, Świętokrzyskie, Małopolskie, Łódź, Częstochowa, Wrocław, Opole, Kielce i inne.